I det fynske folks tjeneste

Ansatte trives i Assens

Sygefraværet blandt de omkring 3000 ansatte i Assens Kommune er faldet støt siden 2008. Målrettet fokus på de ansattes trivsel får æren.

I 2008 lå sygefraværet i Assens Kommune på 14,4 dage pr. medarbejder.

I 2013 var det nede på 8,3 dage, viser kommunens egen opgørelse.

Det vil sige, at kommunens ansatte i gennemsnit havde 6,1 færre sygedage, hvilket svarer til 80 årsværk og sparer kommunen knap 32 millioner kroner.

Borgmester Søren Steen Andersen, Venstre, kalder udviklingen imponerende og glædelig:

- Færre sygedage betyder jo alt andet lige større effektivitet og færre aflysninger og omrokeringer i vores borgernære ydelser som hjemmepleje, skolerne, dagplejen og daginstitutionerne, skriver han i en pressemeddelelse.

Fokus på trivsel

En trivselsmåling blandt kommunens ansatte viser desuden, at trivslen vurderes som høj og ligger over landsgennemsnittet.

Ifølge kommunaldirektør Henning Qvick skyldes de fine resultater en langsigtet strategi og et målrettet fokus på at tage hånd om sygemeldte, samt ledelsens løbende opmærksomhed på trivsel, arbejdsglæde og sundhed.

Henning Qvick erkender, at sygefraværet efterhånden er så lavt, at der fremover kun kan blive tale om små udsving.

Kommunen vil dog fortsætte med at holde fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø, og især på de arbejdspladser, hvor udviklingen er mindre god end gennemsnittet.