I det fynske folks tjeneste

Elever i Odense: Mindre druk - mere røg

Den årlige sundhedsprofil af børn og unge i Odense, viser, at eleverne drikker markant mindre. Til gengæld ryger flere af de ældre elever.

Generelt er børn og unge i folkeskolerne i Odense glade for at gå i skole. Et stort flertal har nogen at snakke med og deltager i klassernes aktiviteter. Det viser den årlige sundhedsprofil, som Odense Kommune har fået udarbejdet.

I forhold til tidligere undersøgelser er der kun små udsving, men mest markant er et stort fald i børn og unge, der angiver at de har drukket mere end fem genstande på én dag i løbet af den sidste måned.

Sidste år var det kun 35 procent af eleverne i 9-10. klasserne, der sagde ja til dette spørgsmål, mens tallene i i 2011 og 2012 var 59 og 49 procent.

For 7-8. klasserne er andelen af elever, der har drukket mere end fem genstande faldet fra 10 procent i 2011 til fem procent sidste år.

Omvendt er det gået med rygningen, selvom der er tale om små udsving. Andelen af elever, der ryger i 9-10. klasse er nu på 14 procent mod 13 procent i 2012 og 12 procent i 2011.

Noget tyder dog på, at stigningen hænger sammen med at rygerne begynder senere, for samtidig er antallet af rygere i 7-8. klasse faldet fra fem procent i 2011 til to procent i 2013.

Undersøgelsen viser også, at lidt færre elever sidste år spiste frugt og grønt hver dag og dyrker motion, der gør dem forpustet.