I det fynske folks tjeneste

Færre ledige på Sydfyn

Antallet af arbejdsløse rasler ned på Sydfyn. På et år er ledigheden faldet med 652 personer i de sydfynske kommuner.

I forhold til november 2013 er der 112 færre ledige på Sydfyn i januar i år.

- Det er glædeligt at se dette fald i arbejdsløshedstallet, også selvom vi ikke kan udelukke, at noget af nedgangen skyldes arbejdsløse, som har mistet deres forsørgelsesgrundlag på grund af varighedsbegrænsningen og dermed helt er faldet ud af systemet, siger LO Sydfyns formand Tonni Hansen, ".

I alt var der i januar 3.275 sydfynske arbejdsløse. De fordeler sig med 1.565 i Svendborg, 1.253 i Faaborg-Midtfyn, 327 på Langeland og 130 på Ærø.

Langeland er "topscorer" med 6,5 procent arbejdsløse, mens Sydfyn samlet set ligger på 5,8 procent. Næsten 20 procent af de ledige er unge.

- Lad os glæde os over, at der trods alt er kommet 19 unge ud af arbejdsløshedskøen siden november og 106 siden januar 2013. Det går alt i alt den helt rigtige vej, hvilket tyder på, at vi trods tab af arbejdspladser kan klare de mange udfordringer her på Sydfyn, lyder det fra LO-formanden.

På nationalt plan er arbejdsløsheden er faldet med 2.300 fultidspersoner i december 2013.