I det fynske folks tjeneste

Flere penge til de svageste ældre

Ældre- og Handicapudvalget i Odense har udvidet puljen med støtte til frivillige, sociale foreninger, der hjælper borgere over 60 år. Puljen har fået tilført 400.000 kroner ekstra og er cirka 2.1 millioner.

Det er de såkaldte §18-midlerne, der er tale om. Midler, der gives til frivillige sociale tilbud, der er målrettet borgere over 60 år.

- De frivillige i Odense betyder en verden til forskel for rigtig mange mennesker. Vi vil derfor gerne give dem mulighed for at kunne hjælpe endnu flere, fortæller rådmand Jane Jegind (V), der blandt andet fremhæver Røde Kors' vågetjeneste, hvor frivillige sidste år holdt i hånd og var der i de sidste timer for 187 døende.

- Det er en beundringsværdig og så vigtig indsats, de mennesker yder, siger Jane Jegind.

I 2014 går §18-midlerne blandt andet til en ny forening: Det Palliative Frivillige Netværk på Fyn, der i samarbejde med Palliativt Team på OUH udbyder et såkaldt "hjemmehospice", hvor fagprofessionelles lindrende pleje kombineres med frivillig støtte for døende i eget hjem.

Udover Det Palliative Frivillige Netværk på Fyn modtager bl.a. også Røde Kors og Ældre Sagen et stort beløb til næste år.

Fakta om § 18-puljen

Frivillige, sociale foreninger kan søge om tilskud til foreningernes arbejde via Serviceloven §18.

Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer §18-midlerne for foreninger/organisationer, der har målgrupper over 60 år.