I det fynske folks tjeneste

Forhandler stadig budget

Klokken 22.00 mandag aften var der stadig lys i vinduerne på Odense Rådhus, mens byrådspolitikerne forhandlede budget.

Klokken 19.00 mandag mødtes forligsparterne i Odense byråd med kommunens embedsmænd om budgettet for 2014.

Klokken 22.00 havde politikerne fået de svar fra embedsmændene, som de skulle bruge for at genoptage forhandlingerne.

Mandag morgen klokken 8 mødtes politikerne bag budgetforliget i Odense for at drøfte forslaget fra borgmester Anker Boye, soc.dem. og rådmand Brian Dybro, SF om at fjerne besparelser på 42 millioner kroner på skoleområdet.

Men efter godt to timers møde forlod parterne hinanden for at mødes igen klokken 19.00.