I det fynske folks tjeneste

Fyrværkeri-sag for landretten

Straffesagen mod T. Hansen-indehaver Bent Jensen skal for Vestre Landsret.

Straffesagen mod T. Hansen-indehaver Bent Jensen skal for Vestre Landsret.

Den 29. januar blev T. Hansen-ejer Bent Jensen fra Middelfart idømt en bøde for at have bedt en kinesisk producent om at ompakke cirka 14.000 ulovlige fyrværkeribatterier i 2011.

Anklageren havde krævet en fængselsdom til Bent Jensen. Og anklagemyndigheden krævede også T. Hansens fyrværkeri-datterselskab, LCH Fireworks A/S, idømt en bøde og frakendt retten til at handle med fyrværkeri.

Men Bent Jensen, slap for fængsel, og slap med en bøde på 50.000 kroner.

I dag udløb fristen så for at anke dommen. Og Statsadvokaturens har besluttet at sagens skal prøves ved landsretten.

Ved byrettens dom blev kravet om frakendelse af retten til at sælge fyrværkeri vurderet som "for byrdefuld" for virksomheden, og derfor blev det ikke medtaget i dommen, forklarer statsadvokat Jan Reckendorff fra Statsadvokaten i Viborg.

- Vi har anket hele dommen, men det er især anklagemyndighedens krave om frakendelse af retten til at sælge fyrværkeri, der er vigtigt for os, at få Landsrettens vurdering af, siger statsadvokat Jan Reckendorff fra Statsadvokaten i Viborg.

Bent Jensen forventer frifindelse

I en pressemeddelelse fra LCH Fireworks A/S og Bent Jensen lyder det:

- På trods af den klare frifindelse ved Byretten i Odense for såvel rettighedsfrakendelse samt for fængsel, som anklagemyndigheden havde krævet, har vi i dag erfaret, at Statsadvokaten har valgt at anke dommen. Vi imødeser nu Landsrettens behandling af sagen. Vi forventer frifindelse, og har på nuværende tidspunkt ikke mere at bemærke til sagen.