I det fynske folks tjeneste

Hjemmeværnet sættes ind på TBT

Når Thomas B. Thriges Gade lukker 28. juni i år vil både politi, kommunale embedsmænd og hjemmeværnet stå klar til at hjælpe bilisterne rundt i byen.

Odense Kommune planlægger en massiv informationskampagne op til lukningen af den centrale trafikåre gennem Odense centrum.

Alle erfaringer viser, at trafikanter ikke holder sig orienteret eller glemmer, når der sker store trafikale ændringer, og det kan medføre trafikkaos.

For at minimere forvirringen og det trafikale kaos iværksætter Odense Kommune nu en storstilet kommunikationsplan.

Allerede fra marts vil kommunen sætte ind med en kampagne i medierne for at orientere om hvor og hvornår Thomas B. Thriges Gade lukker. Samtidig vil der blive sat trafik- og informationstavler op i alle nabokvarterer om hvordan man kommer rundt i byen på den letteste måde.

En måned før lukningen sidst i juni vil alle husstande i Odense modtage en folder, der forklarer om de trafikale ordninger, og kommunen indleder også et samarbejde med regionalradioen P4 for at nå ud til bilisterne.

Når lukningen er gennemført vil en såkaldt Task Force stå klar i bybilledet for at guide trafikanterne rundt. Et korps af kommunale embedsmænd, politi og hjemmeværn vil blive udstationeret og skal hjælpe med at regulere trafikken i området under og efter lukningen af Thomas B. Thriges Gade.