I det fynske folks tjeneste

Kandidater går til valg på at skabe job

Job og erhvervsudvikling er det altoverskyggende valgtema for de omkring 850 kandidater, der stiller op til valg i de 10 fynske kommuner. Det viser en undersøgelse lavet af TV 2/FYN.

05:21

1 af 2

Hele 58,5 procent af kandidaterne angiver i undersøgelsen, at Erhvervsudvikling og beskæftigelse er det vigtigste valgtema i deres kommune.

Det næstvigtigste valgtema er Børn og ungeområdet, som omkring 24 procent af kandidaterne mener er det vigtigste.

Blandt kandidaterne er der 10 procent, der mener at ældreområdet er det vigtigste, mens 6,3 procent af kandidaterne finder lokale anlægsprojekter, som fx veje, idrætshaller eller kulturhuse er det vigtigste valgtema.

Kun 1,4 procent finder handicapområdet vigtigst, og integrationsområdet, som har stået højt på listen over valgtemaer ved de foregående valg, er røget helt i bund. Ikke én eneste af de kandidater, der har svaret på TV 2/FYNs undersøgelse, mener at området er det vigtigste.

Undersøgelsen er sendt ud til 582 af de 850 kandidater, og 68 procent af kandidaterne har svaret på undersøgelsen.

Store forskelle mellem kommuner og partier

I alle kommuner bliver erhvervsudvikling og beskæftigelse vurderet som det vigtigste valgtema, men der er stor forskel på hvor vigtigt kandidaterne synes valgtemaerne er.

I Kertminde mener 44 procent af kandidaterne at erhvervsudviklingen er det vigtigste, mens hele 93 procent mener, at det er det vigtigste på Ærø.

I Odense, hvor kandidaterne taler meget for eller imod omlægningen af Thomas B. Thrigesgade, synes kun 8,9 procent at lokale anlæg som fx veje, er det vigtigste tema. Næsten 60 procent af kandidaterne i Odense mener, at erhvervsudviklingen er det vigtigste, mens 27 procent mener, at det er børn og ungeområdet.

Der er ikke overraskende også markante forskelle mellem partierne. De borgerlige partier vægter erhvervsudvikling og beskæftigelse højeste, og hos De Konservative mener hele 81,3 procent af kandiaterne, at erhvervsudviklingen er det vigtigste tema. I rød blok er der mere fokus på velfærdsområderne og kun 7,7 procent af kandidaterne hos Enhedslisten anser erhvervsudviklingen som valgets vigtigste tema.

SFs kandidater mener, at børn og ungeområdet er vigtigst, mens 60 procent af socialdemokraterne også mener, at erhvervsudviklingen er det vigtigste.