I det fynske folks tjeneste

Kandidater: Ja til velfærds-teknologi

Robotstøvsugere, videokonsultationer og sociale robotter vil i endnu højere grad gøre sit indtog i de fynske hjem efter valget.

03:13

1 af 2

Et stort flertal af de fynske byrådskandidater ser positivt på indførelsen af velfærdsteknologi til ældre, handicappede og andre grupper.

TV 2/FYN har spurgt de fynske kandidater om deres holdning til velfærdsteknologi, og 22,4 procent erklærer sig i høj grad som tilhængere velfærdsteknologi, mens næsten 60 procent siger at de i nogen grad er tilhænger af velfærdsteknologi.

Kun 14 procent af kandidater er enten i høj grad eller i nogen grad modstander af indførelsen af velfærdsteknologi.

Et stort flertal af kandidaterne er tilhængere af bruge både robotstøvsøgere, videorådgivning, digitale redskaber til træning og redskaber til måling af fx puls og blodtryk.

Kandidaterne er mere i tvivl om brugen af sociale robotter til efterbehandling. Her erklærer 37,5 procent af kandidaterne som tilhængere, mens 31 procent er imod.

Kun indførelsen af de såkaldte digitale bleer ser ikke ud til at vinde fodfæste blandt kandidaterne. Her erklærer et flertal på 46 procent sig som modstandere, mens 22,4 procent gerne ser brugen af digitale bleer indført i deres kommune.

Store partiforskel

Kandidaterne fra de forskellige partier er dog uenige om i hvilket omfang velfærdsteknologi er en god ide. Især blandt kandidaterne fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti er modstanden mod indførslen af robotstøvsugere og andre velfærdsteknologier stor.

Hos Socialdemokraterne, De Konservative og Venstre er kandidaterne derimod massivt for velfærdsteknologi.

Kommunale forskelle

Undersøgelsen viser også, at der er forskelle på hvor ivrige kandidaterne er for at indføre velfærdsteknologi i de 10 fynske kommuner. Størst tilslutning til teknologien er der blandt kandidaterne i Faaborg-Midtfyn og Middelfart, mens der er noget mindre opbakning blandt kandidaterne på Langeland og i Svendborg.

TV 2/FYN har spurgt 582 af de 850 kandidater, og 70 procent af kandidaterne har svaret på spørgsmålene i undersøgelsen.