I det fynske folks tjeneste

Langelands-broen åbner før tid

Istandsættelsen af Langelandsbroen nærmer sig en afslutning. Allerede på fredag d. 4. oktober genåbnes den. Det sker en uge før tid.

Fortov afspærret til d. 30. november

På fredag d. 4. oktober fjerner Vejdirektoratet trafikafspærringen med lysregulering på Langelandsbroen, og åbner en kørebane i hver retning.

Broens ene fortov vil stadig være afspærret indtil d. 30 november. Det betyder at cyklister og gående kan passere broen ved at benytte den dobbeltrettede fællessti i modsat side.

Tak for tålmodigheden

- Jeg vil gerne takke beboerne på Langeland og de daglige brugere af broen for den store tålmodighed, de har udvist i forbindelse med vores langvarige renoveringsarbejde, udtaler vedligeholdelseschef Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet.

Grundet slidtage i forbindelse med det omfattende reparationsarbejde, har Vejdirektoratet besluttet, at der skal udlægges ny kunststofbelægning på den østlige halvdel tættest på Langeland.

Dette arbejde er i udbud, og forventes at blive afsluttet inden Langelandsfestivalen 2014.

Istandsættelsen skal Langslandsbroens eksistens mange år frem.