I det fynske folks tjeneste

Langelands gadekær skal renses

Danmarks Naturfredningsforening har planer om at rense og restaurere omkring 50 forsømte gadekær på Langeland.

Overalt i landet ligger hundredvis af gadekær glemte og tilgroede hen.

De tidligere så naturlige omdrejningspunkter for de fleste landsbyer er i dag ofte fyldt op med jord eller bruges som losseplads, men det skal nu ændres, skriver Kristeligt Dagblad.

Et projekt til flere millioner kroner skal skabe et modulsystem, så helt nye gadekær relativt nemt og billigt kan bygges overalt i landet.

Samtidig planlægger Danmarks Naturfredningsforening at rense så mange som muligt af de 50 gadekær på Langeland, der næsten alle er misvedligeholdt.

Også lokalt bliver der i disse år mange steder taget en lang række

initiativer for at give gadekæret en renæssance, fortæller naturplandirektør i Danmarks Naturfredningsforening Michael Leth

Jess.

- Der sker mange ting lige nu, og drivkraften er især klimaforandringerne. De har mange steder skabt problemer med at

komme af med regnvandet, og her er en af løsningerne at bruge

vandet aktivt til samtidig at skabe mere natur og livskvalitet i

lokalmiljøet. Der er mange penge bundet i netop den slags tiltag

for tiden, og derfor sker der noget, siger han.