I det fynske folks tjeneste

Lovændring koster ejere af sommerhuse dyrt

Stormen Bodil havde en stormflod med sig, derfor regnede sommerhusejere med, at skaderne var dækket. Nu viser det sig, at en lovændring fra 2010 efterlader en række sommerhusejere uden forsikring.

02:22

1 af 2

Sommerhusejerne ved Tørresø regnede med, at de var dækket, præcis som i tidligere stormfloder.

Men en negativliste, som blev indført i loven i 2010, gør, at de ikke er dækket, fordi sommerhusene ligger udenfor diget.

Der har ikke været nogen stormfloder siden lovændringen i 2010. Derfor var det en stor overraskelse for sommerhusejerne ved Tørresø, at de ikke var dækket.

- Ja, det er jo ganske rystende. Det var jeg ikke klar over. Det burde vi jo have haft en besked om, siger Henning Sørensen, formand for grundejerforeningen, pilevej i Tørresø.

Ved en stormflod i 2006 løb skaderne på Henning Sørensens sommerhus op i 300.000 kroner. Denne gang bliver det ikke helt så slemt, men nu er det også fra egen lomme, at penge skal komme.

Frygter at have usælgelige huse

Ikke nok med at de 20 sommerhusejere ved Tørresø selv skal betale for skaderne. De frygter også at have usælgelige huse.

- Når vi skal ud at sælge vores sommerhuse, kan vi så det, når køber ved, at skader ikke bliver dækket? Vi ligger jo i første række og er meget udsatte, siger Kurt Carstensen, sommerhusejer ved Tørresø.

Selvom det er dejligt, at bo i første række, lige ud til vandet, så føler de ved Tørresø, at de betaler en høj pris.

- Flere af vores venner siger, at det jo er prisen for at have et hus i første række, men det vidste vi jo ikke den gang vi købte. Der var det faktisk heller ikke prisen dengang, siger Henning Sørensen.

Ikke kun sommerhuse udenfor diget kan blive overrasket

Ved lovændringen i 2010 indførte man en såkaldt negativliste, som er en række tilfælde, som ikke bliver dækket ved en stormflod.

Negativlisten indeholder følgende punkter:

 • Indirekte tab, fx genhusning, flytteudgifter, driftstab
 • Følgeskader, fx skimmelsvamp
 • Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (fx i flereforsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring
 • Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der dækker skaden
 • Løsøre i kældre og rum under terræn
 • Jord
 • Saltskader på afgrøder
 • Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 • Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 • Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende
 • Haveanlæg og løsøre placeret i haven
 • Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri
 • Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
 • [*]Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn.