I det fynske folks tjeneste

Ny stuktur i Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har besluttet at lave nogle administrative ændringer, der træder i kraft den første januar 2014.

Som et af hovedelementerne i den nye administrative struktur flyttes kultur- og fritidsområdet til direktørområdet Teknik, Erhverv og Kultur (det tidligere Teknik og Miljø).

Det vil skabe større sammenhæng mellem planlægningen af kommunens fysiske rammer og det liv, der dagligt udfolder sig inden for rammerne.

Direktionen venter sig meget af den synergi, der skabes, når den faglige ekspertise inden for de to områder arbejder sammen side om side.

- Det vil skabe grobund for spændende projekter og eksperimenter, som bryder med den mere traditionelle strukturopfattelse, f.eks. i form af borgerrettede events omkring natur, friluftsliv, kultur, fritid og bosætning, siger kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

Sundhedsområdet bliver del af Social og Arbejdsmarked

Som en anden nyskabelse bliver sundhedsområdet fra januar 2014 en del af Social og Arbejdsmarked, og placeres under fagchefområdet Rehabilitering, der ændrer navn til Sundhed og Rehabilitering.

Igen sigtes der efter at skabe de organisatoriske rammer for at udfolde et helhedssyn omkring sundheden - et helhedssyn, der også omfatter sundheden i et arbejdslivsperspektiv.