I det fynske folks tjeneste

Nyt samarbejde om vejarbejde

Samarbejdsaftale mellem kommuner og Vejdirektoratet skal sikre, at bilister oplever en bedre fordeling af vejarbejder på vejene. Seks fynske kommuner tilslutter sig aftalen.

Vejarbejdet i 58 kommuner skal koordineres bedre, så der ikke foregår reparationer på samme strækninger samtidig.

Det skal en ny aftale mellem Vejdirektoratet og 58 af landets kommuner om vejarbejder på det danske vejnet sikre.

På Fyn er Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nyborg og Odense kommuner med i samarbejdet.

- Det her er den helt rigtige vej at gå. Jeg hører ofte, at koordineringen og planlægningen af vejarbejder er for dårlig. Det gør vi nu noget ved, siger transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) i en pressemeddelelse.

Kommunerne og Vejdirektoratet forpligter sig til at planlægge vejarbejder, så der er færrest mulige konsekvenser for trafikken - for eksempel ved at undgå at lægge to vejarbejder på samme vigtige strækning samtidig.

- Med samarbejdsaftalerne og arbejdet med det strategiske vejnet følger vi op på anbefalingerne fra Trængselskommissionen, der foreslår, at der etableres et styrket samarbejde om information om og planlægning af vejarbejder, siger Pia Olsen Dyhr.

I Vejdirektoratet håber man, at trafikanterne undgår unødige gener i forbindelse med de vejarbejder, der trods alt er nødvendige for at vedligeholde vejnettet.

- Vi er utroligt glade for den opbakning og det engagement, vi har oplevet hos kommunerne og andre myndigheder i forløbet frem til denne samarbejdsaftale, siger Per Jacobsen, vejdirektør i Vejdirektoratet.

De 58 kommuner er alle en del af det såkaldte strategiske vejnet, der er udpeget som særligt vigtige strækninger, hvor det har store konsekvenser for trafikken, hvis der sker planlagte eller ikke-planlagte hændelser såsom vejarbejder og uheld.

Aftalen, der er frivillig, er indtil videre faldet på plads i over halvdelen af de involverede kommuner, og det er Vejdirektoratets forventning, at også de resterende kommuner underskriver aftalen i løbet af efteråret.