I det fynske folks tjeneste

Oversvømmelser kan ramme ved Odense Fjord

Stormen over Danmark kan presse så store vandmængder i Odense Fjord at det kan give oversvømmelser af huse og virksomheder.

Stormen over Danmark kan presse så store vandmængder i Odense Fjord at det kan give oversvømmelser af huse og virksomheder.

DMI har som en følge af stormen over Danmark varslet vandstandsstigninger i Odense Fjord fra fredag på op til 1,7 meter.

- Vandstandsstigninger i Odense Fjord vil erfaringsmæssigt medfører problemer for husejere, institutioner, virksomheder ved Stige Ø og Seden Strandby området, oplyser Odense Kommune.

Beboere kan hente sandsække

Odense Brandvæsens opgaver i forbindelse med oversvømmelser som følge af voldsomme regnskyl er at sikre infrastrukturen og de kommunale bygninger.

- Brandvæsenet har desværre ikke ressourcer til at hjælpe private grundejere. Odense Brandvæsen vil derfor opfordre private grundejere, boligforeninger og virksomheder til selv at forberede sig, hvis man bor i de berørte områder, oplyser Odense Kommune.

Grundejer kan i stedet forsøge at sikre sig mod oversvømmelser ved at tjekke udendørs afløb for forstoppelse, etablere højvandslukke eller etablere pumpebrønd.

Odense Brandvæsen har på grund af den aktuelle situation besluttet, at grundejere i Seden Strandby og Stige Ø, der har ejendom ud til Odense Fjord kan afhente op til 20 sandsække - uden sand - pr. ejendom, som grundejeren kan anvende til at sikre sin ejendom med.