I det fynske folks tjeneste

Pris for Naturpleje til nordfynske landmænd

To nordfynske landmænd får i år Naturplejeprisen for at lade deres dyr græsse, hvor naturen har brug for det.

I følge Danmarks Naturfredningsforening er Jens Christensens og Erik Petersens indsats så vigtig, at de i år modtager Naturplejeprisen.

Deres indsats for at bevare naturen består i, at de tager deres dyr af stalden og lade dem græsse, hvor naturen har brug for dyrene. Dermed vedligeholdes de specielle landskaber i naturen, og kvæget er med til at forhindre, at lysåbne arealer gror til.

De to landmænds indsats kræver masser af papirarbejde og lovpligtig registrering, men det har indtil videre ikke forhindret dem i at lade deres dyr græsse der, hvor naturen har allermest brug for det.

De to nordfynske landmænd fra Nabbegården ved Jersore og Jersore Galloway modtager onsdag prisen på Hotel Bogense.