I det fynske folks tjeneste

S og SF-forslag skaber utryghed

Det er ikke alle faggrupper i Odense, der er lige glade for udsigten til, at budgetforliget måske skal genforhandles. Flere steder kan der ikke spares mere, lyder bekymringen.

01:33

04:02

Der er glæde blandt skoleledere og lærere, hvis der føres millioner tilbage til deres område. Men glæden deles ikke af alle andre faggrupper i Odense Kommune.

1 af 3

Skoleledere og lærere har længe frygtet de planlagte besparelser på skoleområdet. Derfor hilser de borgmester Anker Boye (S) og rådmand Brian Dybros (SF) kovending velkommen.

- Jeg synes, det er seriøst arbejde, at man genovervejer situationen, når man får nogle oplysninger, som bekymrer politikerne, siger Johnny Mikael Rasmussen, skoleleder på Risingskolen i Odense.

Men på vejområdet er der derimod skepsis. For hvis 42 millioner kroner skal føres tilbage til skolerne, kan det betyde, at der skal graves dybere i vejbudgettet.

- Vi har ikke for mange penge at gøre med i forvejen, så at tage flere fra os, det er ligesom at lukke det hele, siger Benny Nielsen, tillidsrepræsentant hos 3F i Odense.

Ingen penge at hente hos de ældre

Bekymrede miner hos tillidsrepræsentanterne i social og sundhhedssektoren i Odense. Man kan ikke spare mere på de ældre, mener de.

Tillidsrepræsentanter for social- og sundhedsassistenterne i Odense deler frygten. De mener, at besparelserne på deres område allerede har nået det maksimale, og derfor kan der ikke hentes penge hos dem.

- Naturligvis er jeg da bange for, at det går ud over os, hvis vi alle skal bidrage. Sådan har det jo hidtil været. Men med den måde man laver budgetter på i dag, er der ikke noget at komme efter, siger Karin Petersen, fællestillidsrepræsentant i den kommunale hjemmepleje i Odense.

BUPL: Flere pædagoger

Pædagogernes formand på Fyn ser ingen grund til bekymring. Han glæder sig derimod over de muligheder, de nye budgetforhandlinger eventuelt kan kaste af sig på hans område.

- Jeg håber, at når man nu kigger på det her, at man så finder ud af, at der rent faktisk også mangler pædagoger. Både på daginstitutionsområdet og på skoleområdet og på klubområdet, siger BUPL Fyns formand Lars Søgaard Jensen.

- Det er børnene, der skal bære i fremtiden, men jeg synes også, man er nødt til at tænke på, at på ældreområdet kan der ikke hentes noget. For det er altså de svageste ældre som vi repræsenterer, og der er ingen muligheder for at komme og hente noget, siger Karin Petersen.

Men Brian Dybro afviser faggruppernes bekymringer overfor TV 2/FYN:

- Det kommer ikke til at gå ud over andre velfærdsområder, siger børn- og ungerådmanden.