I det fynske folks tjeneste

SDU-forskere: Bevaring af truede dyr i Zoo er tilfældig

Zoologiske haver verden over råder over enorme ressourcer til bevaring af truede dyrearter, men de udnyttes ikke optimalt.

Indsatsen for truede dyrearter kan blive meget bedre, lyder en del af konklusionen i forskernes rapport.

-Forekomsten af truede arter i de zoologiske haver afspejler ikke altid forekomsten af truede arter i naturen, siger Dalia Conde, som er en af forskerne bag.

Mange zoologiske haver arbejder på at beskytte og opdrætte truede dyr, og der bruges rigtigt mange penge på det arbejde. De enkelte zoologiske havers projekter er for små til rigtigt at kunne batte noget, og dermed bliver indsatsen tilfældig. Der er brug for en større fælles strategisk indsats, hvis der skal komme noget fornuftigt ud af de mange millioner og al den gode vilje.

Sådan konkluderer to økologerne Dalia A. Conde og Owen Jones fra Biologisk institut og Fernando Colchero fra Institut for Matematik og Datalogi på Syddansk Universitet.

for fugle og alt for mange skildpadder og pungdyr

To grupper - skildpadderne og de kødædende pungdyr - er overrepræsenterede, mens de fleste grupper af truede dyrearter kan ses som værende tilfældige samlinger. Udover fuglene er truede amfibier, insektædende pattedyr (Eulipotyphyla) og gnavere (Rodentia) underrepræsenterede i verdens zoologiske haver. Faktisk findes der ikke en eneste af de 84 truede arter af insektædende pattedyr i de zoologiske haver. Blandt pattedyrene finder man ca. halvdelen af de truede arter i zoologiske haver (92 ud af 201).

Samtidig er der alt for få fugle i zoologiske have i forhold til hvor mange truede arter der er i verden.

Lovgivning gør det endnu sværere for zoologiske haver

Det skæve forhold er ikke den eneste udfordring for bevaringsarbejdet i de zoologiske haver, påpeger forskerne.

-Mange zoologiske haver har små bestande af en truet art og kæmper med at få den til at vokse. De har brug for at kunne udveksle erfaringer og individer med andre bestande for at få en sundt voksende bestand, Men det er svært, for ikke at sige umuligt, når der er flere tusinde kilometer til den nærmeste bestand af samme art, og når det er så svært at få tilladelse til at udveksle dyr, forklarer de.

De store afstande kan gøre det så besværligt at arbejde sammen om bestande af samme truede art, at de zoologiske haver helt opgiver, når lovgivningen også er en udfordring.

-Den strikse lovgivning er effektiv i kampen mod ulovlig handel med truede dyr. Men den forhindrer også zoologiske haver i at udveksle dyr, og det er et enormt problem for arbejdet med at opdrætte truede dyr, siger Dalia Conde.

Zoologiske haver bliver nødt til at kunne arbejde sammen. Ideelt set burde de zoologiske haver i en region gå sammen i klynge-samarbejder om bevaringen af den eller de samme arter, mener forskerne.