I det fynske folks tjeneste

Striber på motorvejen

Vejdirektoratet begynder tirsdag d. 18. februar at lave striber på det sydlige spor af den vestfynske motorvej mellem Middelfart og Nr. Aaby som forberedelse til det kommende vejarbejde.

Arbejdet foregår fra tilkørslen ved Jyllandsvej i Middelfart og bevæger sig etapevis mod øst omkring et par kilometer hver nat.

Der, hvor arbejdet står på fra 19.00 til 06.00, bliver kun et spor farbart.

Hastigheden på strækningen bliver sat ned til 80 km/t, indtil arbejdet ventes færdigt 22. februar.

Derefter skal der lægges en ledebjælke ud på vejen, hvilket ventes overstået 3. marts med samme virkning for trafikken.

Afstribningen er forberedelse til at det nordlige spor mod Jylland skal udvides fra to til tre spor mellem Nr. Aaby og Middelfart.

Det betyder at trafikken skal ledes over i det sydlige spor, mens vejarbejdet står på fra marts til november.