I det fynske folks tjeneste

Svendborg stopper ombygning af Torvet

Svendborg Kommune vil nu gå i gang med at få lavet en lokalplan for projektet "Den Grønne Tråd", og indtil den er på plads, skal ombygningen af Torvet indstilles.

01:00

1 af 2

Onsdag kom det frem, at kommunen ulovligt var gået i gang med at ombygge Torvet. Der skulle have været lavet en lokalplan først, men det havde kommunen ikke fået gjort.

- Det har været planafdelingens opfattelse, at det ikke var nødvendigt med en lokalplan for projektet. Men det er det. Og derfor går vi nu i gang med den proces. Det sker allerede fra i dag, siger Henrik Nielsen, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (K).

Inden gravkøerne kører helt i garage er der dog to projekter, der skal gøres færdig først. Det drejer sig om kloakarbejdet, der lige nu er i gang, samt museets arkæologiske undersøgelser.

Kloakprojektet er ikke lokalplanpligtigt.

- Det er en beklagelig sag. Vi tager afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet til efterretning. Det betyder, at vi nu sætter gang i en lokalplan-høring. Men det er mit håb, at vi kan fortsætte med vores projekt Den Grønne Tråd", når høringsperioden er kørt igennem, siger Henrik Nielsen.

Lokalplan klar sidst i maj

- Vi vil i den kommende periode igen tage kontakt til både beboerne og de forretningsdrivende i området. Det har vi allerede gjort, idet vi tidligere på ugen holdt et positivt møde med repræsentanter for erhvervslivet, hvor vi sammen var enige om at styrke informationen omkring projektet. Det vil vi fortsat gøre - og allerede på torsdag den 30. januar holder vi møde med naboer og forretningsdrivende omkring Torvet, siger Henrik Nielsen.

Det er endnu for tidligt at sige noget om hvilke konsekvenser den kommende lokalplan-høringsfase vil have for projektet. Men vurderingen er, at en lokalplan vil kunne foreligge sidst i maj måned.

Se mere på TV 2/FYN torsdag klokken 19.30