I det fynske folks tjeneste

Motion på arbejdspladsen

-

-

Af Mads Andreasen, cand.scient. Idræt og Sundhed

Vi rør os for lidt på jobbet. Flere end hver 3. erhvervsaktive har i dag  stillesiddende arbejde.


Arbejdspladsen er et oplagt miljø til fysisk aktivitet.

Desuden er meget arbejde  præget af ensidige gentagne bevægelser eller arbejdsstillinger, som belaster bevægeapparatet.

Den manglende  fysiske aktivitet og  de belastende arbejdsstillinger  i arbejdstiden   opvejes langt fra  altid af øget fysisk aktivitet i fritiden.

Og det er en af årsagerne til den stigning i livstilssygdomme som vi oplever i disse år.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Mange års forskning har vist, at motion er en vigtig faktor i behandlingen, og specielt i  forebyggelsen, af livsstilssygdomme.

Derfor ser man nu også fra sundhedspolitisk side flere sundhedsfremmende tiltag hvor arbejdspladsen er i fokus.

I  regeringens "Folkesundheds- program 1999-2008",  proklameres det at  alle offentlige virksomheder skal etablere en sundhedsfremmende politik.


Motion på arbejdspladsen giver færre sygedage

Øget trivsel og  færre sygedage
Der findes mange eksempler på, at motion og andre sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen har nedbragt sygefraværet og sparet virksomheder for mange udgifter.[1] Ledernes Hovedorganisation har i en ny undersøgelse regnet sig frem til at sygefraværet på det danske arbejdsmarked svarer til, at 140.000 fuldtidsansatte medarbejdere konstant er væk fra jobbet. Derfor er der mange penge at spare ved at nedbringe sygefraværet - både for de enkelte virksomheder, men også for staten.[2]

 • Overordnet kan motion og fysisk aktivitet på arbejdspladsen betyde:
 • Øget trivsel og velvære (forbedring af arbejdsevnen)
 • Udvikling af netværk og sammenhold blandt de ansatte (på tværs af status, afdelinger og køn)
 • Færre sygedage
 • Færre arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.
   

Lettere at motivere til motion
Arbejde og sundhedsfremme går hånd i hånd, fordi der  på mange arbejdspladser bliver større og større opmærksomhed på både det psykiske, fysiske og sociale arbejdsmiljø.

På arbejdspladsen er mange mennesker naturligt samlet, og det giver mulighed for at koble den fysiske aktivitet sammen med opbygningen af et socialt netværk. På grund af det sociale incitament bliver det lettere for den enkelte at fastholde diverse motionsaktiviteter. Desuden er det lettere at motivere til aktivitet, hvis aktiviteten enten foregår i arbejdstiden eller i umiddelbar forlængelse af den.

Motion som personalepleje
Motionstilbud og øvrige sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen kan ses som et led i personaleplejen og kan betyde, at virksomheden står stærkere i kampen om de gode medarbejdere. Sundhedsfremme på arbejdspladsen skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders sundhed, og koble den til arbejdspladsen og det fælles arbejdsmiljø. Sundhedsfremme kan for eksempel være :

 • Motion
 • Massage
 • Kostvejledning
 • Rygepolitik
 • Ergonomi
   

Links til sundhedsfremme på arbejdspladsen:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Et sundhedsprojekt blandt dagplejere i Fredericia kommune med sund kost og daglig motion har resulteret i en nedsættelse i sygefraværet med 35 procent og en vurderet besparelse på ca. 500.000 kr. for kommunen.

[2] Artikel fra Ledernes Hovedorganisations hjemmeside: http://www.lederne.dk/Nyheder/Temabokse/Sundhed/Sund_forretning.html

Ved du noget? Så send os et tip

Har du en god historie? Send et tip