I det fynske folks tjeneste

Ærø Byråd

Her kan du se hvilke 15 personer, der blev valgt ind i Ærø Byråd ved valget 2005

Socialdemokraterne

Jørgen Otto Jørgensen
Ole Wej Petersen
Christian Albertsen
Grethe Skov
Henrik Bay Larsen

Det Konservative Folkeparti

Karsten Landro
Erik B. Kromann
Carsten Kristensen
Leo Holm
Troels Fryd

Ærø Borgerliste

Ejler Mark Hansen  
Jesper Bus Jensen

Venstre

Jens Groth-Lauritsen
Hans J. Albertsen

Ærølisten

Ebbe Kalnæs

Kandidater, der har svaret på TV 2/FYNs spørgsmål, er fremhævet som link.

Konstituering:

Der er indgået en konstitueringsaftale mellem Socialdemokraterne, Venstre og Ærølisten.

Borgmester: Jørgen Otto Jørgensen, socialdemokraterne
1. Viceborgmester: Christian Albertsen, socialdemokraterne
2. Viceborgmester: Ejler Mark Hansen, Ærø borgerliste

Økonomiudvalget: Fmd. Jørgen Otte Jørgensen, socialdemokraterne

Kultur- og socialudvalget: Fmd. Hans J. Albersen, Venstre

Teknik- og havneudvalget:  Fmd. Ole Wej Petersen, socialdemokraterne

Birkholmsudvalget: Fmd. Jørgen Otto Jørgensen, socialdemokraterne

Bygningsforbedringsudvalget: Christian Albertsen, socialdemokraterne

Børn- og ungeudvalget: Fmd. Ole Vej Petersen, socialdemokraterne