I det fynske folks tjeneste

Ærø får penge til udvidelse af jollehavn

Ærø Kommune får 450.000 kroner i tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet til at udvide jollehavnen i Ærøskøbing. Formålet med udvidelsen er at skabe bedre forhold for fiskere og lystsejlere.

Ærø Kommune har får støtten fra Indenrigs- og Socialministeriet til at anlægge en dækmole i Ærøskøbing havn.

Den nye dækmole kan beskytte mod bølger og tilsanding i jollehavnen.

Projektet skal både skabe bedre forhold for fiskere og samtidig øge turismen på Ærø.

Pengene til projektet i Ærøskøbing kommer fra Indenrigs- og Socialministeriets pulje til medfinansiering af EU-tilskud.