Ærø-fødsler skal fremover ske i Svendborg

Sygehusstrukturudvalget anbefaler, at sygehuset på Ærø fortsat skal have medicinske senge, men at de kirurgiske behandlinger og fødeafdelingen flyttes til Svendborg.

Det er for at holde et højt fagligt niveau, at sygehusstrukturudvalget nu foreslår Region Syddanmark at sende et forslag i høring, der vil flytte nogle funktioner væk fra Ærø.

For eksempel fødslerne.

Der er nemlig så få fødsler på Ærø - og endnu færre kejsersnit - at det er vanskeligt at holde et tilstrækkeligt fagligt niveau.

Hvis forslaget bliver til virkelighed, vil Ærø-borgere fortsat kunne gå til fødsels- og forældreforberedelse på Ærø, men bliver nødt til at tage turen til Fyn, når selve fødslen skal finde sted.

Patienter kan opereres i Svendborg

Også kirurgi kan være fortid på Ærø.

I løbet af 2011 har kun fire patienter haft behov for akut kirurgi på Ærø. Og de fire kunne sagtens være blevet behandlet på Svendborg Sygehus.

I stedet skal der være fokus på den præhospitale indsats. Det er den indsats der finder sted, inden patienter når ind til hospitalet.

- Den præhospitale indsats er rigtig vigtig, og derfor er vi nu ved at afklare, hvilke muligheder vi har for også at dække Ærø og Langeland via Region Sjællands lægehelikopter, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmarks sygehusstrukturudvalg.

Sygehusstrukturudvalget indstiller i første omgang overfor regionsrådet, hvorvidt Ærø skal bibeholde kirurgien. Derefter skal regionsrådet sende forslaget i høring, og først efter høringen vil en egentlig beslutning falde på plads.