Ærø i front som klimakommune

Med el-drevne færger og et anlæg til søvarme skal Ærø være med til at vise vejen i den grønne omstilling i kommunerne.

Med de to demonstrationsprojekter - et søvarmeanlæg til opvarmning af herregården Søbygaard og videreudvikling elfærger drevet af vindmøllestrøm - er Ærø udvalgt af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet som den ene af to foregangskommuner inden for den grønne omstilling. Den anden kommune er Høje-Taastrup.

- Vi er glade for at blive valgt som foregangskommune og håber, at vi kan være med til at vise vejen for den grønne omstilling af andre kommuner og særligt andre ø-samfund. Vi ser det som en anerkendelse af øens satsning på vedvarende energi og de nye projekter, som Ærø er i gang med, siger projektmedarbejder inden for vedvarende energi, Thomas Estrup, Ærø Kommune i en pressemeddelelse.

Ærø får som ansøgt 2 millioner kroner til projektet, der har fået titlen Smart Energy Island.

Ærø er gået sammen med SE - tidligere Syd Energi og er i et projektkonsortium med Siemens langt fremme med udvikling af elfærger.

Aalborg Universitet skal bidrage til analyser af, hvordan Ærø kan omstille øsamfundet til 100 % uafhængighed af fossile brædnstoffer.

- Vi står midt i en stor grøn omstilling af det danske energisystem. Her spiller kommunerne en stor rolle, og derfor er det enormt vigtigt, at vi støtter den gode udvikling, vi ser i rigtig mange danske kommuner. Jeg glæder mig til at følge pilotprojekternes udvikling til fordel for vores fælles klima, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Fakta