Ærø-politikere drøfter kystsikring

Kommunalbestyrelsen på Ærø skal onsdag drøfte kystsikring af Eriks Hale. Havet ved at gnave sig igennem den smalle landtange, og det truer sommerhuse og havn.

Kommunalbestyrelsens 6-mandsgruppe, der består af Dansk Folkeparti, Ærøs Fremtid og De Konservative, foreslår, at Ærø Kommune straks retter henvendelse til Miljøministeren, at gøre opmærksom på, at der er behov for en hurtig sagsbehandling i Kystdirektoratet af ansøgning om kystsikring af Eriks Hale.

- Vi mener, at op til ni måneders sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet er dybt uacceptabelt. Vi frygter, at "Halen" er skyllet i havet før direktoratet overhovedet begynder at overveje vores ansøgning. Badehusene og Eriks Hale er så dyrebar en kulturarv og et varetegn for hele Ærø, som ville være smerteligt for os alle at miste, skriver det Konservative medlem Anders Johansson fra gruppen i forslaget til kommunalbestyrelsen.

- Vi kan ikke sidde stille og vente på, at bureaukratiet i centraladministrationen får behandlet ansøgningen om kystsikring alt i mens, at risikoen for gennembrud i Eriks Hale stiger dag for dag. Vi mener, at der er tale om en situation der er så risikabel og ekstraordinær, at den kræver, at ministeren straks involveres i sagen med henblik på at få vores ansøgning hastebehandlet, skriver Anders Johansson.