Ærøs jobcenter i bund

Ærø Kommunes jobcenter ligger næstsidst på en liste over landets jobcentres præstationer.

Listen, der er lavet af LO, tager udgangspunkt i, hvordan jobcentrene klarer sig på en række områder:

  • tilbud om uddannelse
  • længde af sygedagpengeperioder
  • ledighed blandt indvandrere
  • det generelle aktiveringsomfang
  • længde af ledighedsperiode

Det placerer Ærøs jobcenter som landets næstdårligste ikke mindst fordi det er for dårligt til at tilbyde uddannelse til ledige.

Kerteminde er også blandt de ti dårligste jobcentre.

Helt i bund ligger Rudersdal Kommune, mens Lemvig ligger helt i top.