Årsag til forurenet drikkevand på Ærø fundet

Årsagen til forureningen af drikkevandet fra Marstal Vandværk på Ærø viser sig at være vækst af bakterier i vandværkets filtre.

Problemerne er formentlig opstået som følge af tilførsel af forurenet råvand sidste efterår.

Der er nu lavet en plan for løsning af problemerne. Der bliver opsat et midlertidigt vandværk som i løbet af nogen tid vil kunne levere rent vand af god kvalitet. Derefter begynder renoveringen af vandværket.

Embedslæge Henrik L Hansen anbefaler, at brugerne fortsat koger vandet inden det bruges som drikkevand. Der er ikke er andre alternativer, som kan sikre rent drikkevand.

Det har været foreslået at forsyne Marstal med vand fra tankvogne. Men den løsning mener fraråder embedslæge Henrik L Hansen. Der opstår meget let forurening af vandet og det er ikke muligt fortløbende at kontrollere vandkvaliteten, siger han i en meddelelse.

Marstal Vandværk