Borgermøde om asylcenter på Ærø

Kommunalbestyrelsen på Ærø er indkaldt til ekstraordinært møde i dag torsdag for at drøfte asylcenter, og der er indbudt til borgermøde om centret tirsdag.

Ærø Kommune og Udlændingestyrelsen planlægger, at Udlændingestyrelsen lejer ejendommen Jacobsminde på Vråvejen 16 i Ærøskøbing, så stedet kan indrettes til asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Planen er, at Langeland Kommune vil drive centeret ved brug af arbejdskraft fra Ærø Kommune. På asylcentret skal der være plads til 40 uledsagede mindreårige asylansøgere, fortrinsvis i alderen 17 år.

Langeland Kommune driver allerede asylindkvarteringssteder for uledsagede mindreårige på Langeland.

- Planen er således, at indkvarteringsstederne på Langeland for uledsagede mindreårige sammen med Jacobsminde kan udgøre

en samlet model for drift af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere under Langelands Kommune, skiver Udlændingestyrelsen i en mail til Ærø Kommune.

Langeland Kommune driver allerede asylcentre, blandt andet for uledsagede mindreårige asylansøgere.

- Udlændingestyrelsen vil være interesseret i en hurtig ibrugtagning af ejendommen efter et forventeligt byrådsmøde, med udgangspunkt i brug af de første 10-20 pladser i uge 46 og med indflytning af de øvrige beboere løbende derefter, skiver Udlændingestyrelsen.

Borgermøde tirsdag

Sagen om etablering af asylcenteret vil blive behandlet på ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen i dag torsdag. Her skal der tages en foreløbig beslutning.

Tirsdag aften er der så indkaldt til borgermøde i Arrebohallen i Statene i Ærøskøbing.

På det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen onsdag 19. november skal den endelig beslutning så tages.