I det fynske folks tjeneste

Det Sydfynske Øhav gisper efter ilt

Så er den gal med iltsvind igen. Havområdet syd for Fyn er angrebet, og bunddyr risikerer at dø af mangel på ilt.

Iltsvind i det Sydfynske Øhav

Der er udbredt iltsvind i Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt. Iltsvindet opstod sidst i juni og har sidenhen bredt sig, viser målinger fra Miljøcenter Odense under By- og Landskabsstyrelsen.

I store områder har sandorme og muslinger på havbunden svært ved at trække vejret, og fiskene søger væk til friskere vand. Iltsvindet har nogle steder bredt sig fra dybere vand ind mod mere lavvandede områder, for eksempel Faaborg Fjord.

I de hårdest ramte områder er der risiko for, at bunddyr vil dø som følge af iltmangel. Det gælder bl.a. i Ringsgaardbassinet i Det Sydfynske Øhav og i området syd for Helnæs i det sydlige Lillebælt.

Iltsvind opstår ved, at bakterier på havbunden bruger ilten, når de nedbryder døde alger, og når vandmasserne er lagdelte på grund af salt- og temperaturforskelle mellem overflade- og bundvand. Iltsvind har altid forekommet i danske farvande, men forværres, når vandet forurenes af næringsstoffer, der øger algevæksten.

Det bedste middel mod iltsvind er kraftig blæst, som kan sende frisk ilt ned til bunden. Ved langvarige iltsvind dør bunddyrene, fordi havbunden afgiver giftige svovlbrinte.