DF går efter indvandrere

Af en mail fra formanden for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, fremgår det, at Dansk Folkeparti har arbejdet målrettet på at ramme indvandrere med loftet over børnechecks.

Mailen er sendt på vegne af Pia Kjærsgaard af hendes sekretær til familien Thomas på Ærø.

De har otte børn og havde sendt en mail til Pia Kjærsgaard for at gøre opmærksom på, hvor hårdt de bliver ramt af nedskæringerne på børnechecken.

I svaret skriver Pia Kjærsgaard bla. at Dansk Folkeparti ...: "gerne havde forbeholdt børnechecken til danske statsborgere - det lader sig desværre ikke gøre, da hverken regeringen eller andre partier i Folketinget ønsker dette". 

Graduering tilgodeser indvandrere

I mailen skriver Pia Kjærsgaard også...:

"Dansk Folkeparti havde også ønsket at graduere børnefamilieydelsen efter indtægt . Men en sådan graduering ville uvægerligt betyde, at børnerige indvandrerfamilier vil blive tilgodeset i uforholdsmæssig høj grad , så vi ønskede en kombination med antallet. Den aftale, vi fik, var så, hvad vi kunne komme igennem med over for regeringen".

Rystende

Inga og Jan Thomas er overraskede og rystede over den holdning, der ligger bag formuleringerne i mailen fra Pia Kjærsgaard.

- Det er ikke overraskende, at det er Dansk Folkepartis politik; men vi deler ikke deres holdning om at drive klapjagt på en bestemt befolkningsgruppe, siger Inga Thomas, og hun tilføjer:

- Det er rystende, at Venstre og Konservative er gået med til i den grad at lade Dansk Folkepartis holdninger diktere dansk socialpolitik.

- Det kan undre, at de tør skrive så tydeligt. Flere politikere fra Dansk Folkeparti har været ude at sige, at de netop ikke går efter bestemte grupper. Det viser mailen her, at de alligevel gør, siger Jan Thomas.