DMI varsler skybrud

DMI har udsendt et varsel om risiko for skybrud, der blandt andet omfatter Ærø og Langeland.

Varslet lyder på, at der kan falde mellem 10 og 15 mm regn på 30 min samt risiko for kraftig torden.

Kraftig torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.

Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter samt nedsat sigtbarhed.