Fiskedød på Ærø

Døde fisk - især fladfisk - er skyllet op på land på Ærø og tyder på alvorligt iltsvind i det Sydfynske Øhav.

Den seneste rapport fra Naturstyrelsen om iltsvindsituationen i danske farvande juli - august viser, at situationen er middel på landsplan.

Den melder dog om alvorligt iltsvind i det sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav.

Senest er der skyllet døde fladfisk i land på Ærø.

Iltsvind skyldes en kombination af udledning af næringsstoffer som kvælstof og fosfor og vejr- og vindforhold.

Det kan under de rette forhold føre til overproduktion af alger. Når de dør, synker de til bunds og rådner, hvilket opbruger ilt.

Læs iltsvindsrapporten for juli - august