Flere vindmøller på Ærø

Ærø Elforsyning er gået igang med at undersøge muligheden for at opstille tre vindmøller udover de seks, øen har i forvejen.

Baggrunden er, at folketinget lægger op til øget brug af strøm til blandt andet til opvarmning i industrien og transport.

I dag producerer de seks vindmøller på Ærø mere str øm, end øen bruger.

Men hvis/når Folketinget gennemfører den grønne omstilling, bliver der brug for mere.

Derfor undersøger Ærø Elforsyning nu muligheden for at etablere tre nye vindmøller.

Hvis det lykkes at få de nødvendige tilladelser, bliver møllerne udbudt lokalt på anparter.