Flygtningepres sender Ærø-politikere til hastemøde

Søby Skole skal hurtigst muligt omdannes til asylcenter for op til 80 uledsagede unge under 18 år

På mandag er politikerne i Ærøs kultur- og socialudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse indkaldt til ekstraordinære møder. Det er de, fordi Udlændingestyrelsen har henvendt sig til Ærø Kommune med det formål at hurtigst muligt få omdannet Søby Skole til et børnecenter for uledsagede flygtninge under 18 år.

Udlændingestyrelsen skriver i deres henvendelse, at de i år oplever større antal uledsagede mindreårige asylansøgere end sidste år. Samtidig gør de opmærksom på, at de blandt andet mangler flere børnecenterpladser.

- ...I den forbindelse er det Udlændingestyrelsens vurdering, at det vil være muligt at etablere et nyt børnecenter på Søby Skole og koble børnecenterdriften op på det eksisterende, og meget velfungerende setup, på Ærø. Vi har naturligvis fuld forståelse for, at sagen vil skulle vendes politisk. Henset til det markante pres, som Udlændingestyrelsen oplever aktuelt, vil jeg høre, om I har mulighed for med kort varsel at tage stilling til vores ønske på et (eventuelt ekstraordinært) byrådsmøde gerne så tidligt som muligt i december måned, skriver kontorchef Thomas Mortensen fra Udlændingstyrelsen.

Allerede i november tog kommunalbestyrelsen en principbeslutning om, at Søbe Skole i fremtiden kan laves om til et børnecenter for asylansøgere, og det var egentlig planlagt, at sagen skulle tages op til endelig behandling i kommunalbestyrelsen den 16. december. Men det er nu fremskyndet.

...Henset til det markante pres, som Udlændingestyrelsen oplever aktuelt, vil jeg høre, om I har
mulighed for med kort varsel at tage stilling til vores ønske

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger kan det kommende børnecenter til at rumme 60 faste pladser men med en ekstra buffer på ca. 20 pladser. Det er Langeland Kommune, der kommer til at drive centret, og allerede inden de ekstraordinære møder på mandag har de fået lov til, at lave de indledende manøvrer for at gøre skolen klar til de mange unge asylansøgere.