I det fynske folks tjeneste

Havvindmøller ved Ærø droppet

Energistyrelsen har fjernet Vejsnæs på Ærø af listen over mulige placeringer af havvindmøller. Den nærmeste mulighed på Fyn er Jammerland Bugt ved Kalundborg.

Energistyrelsen udpegede tidligere i 2012 16 steder, som egner sig til 500 MW kystnære havvindmøller.

På den liste stod Vejsnæs mellem Ærø og Langeland.

Men efter en høringsrunde blandt landets kommuner er der nu sorteret i listen og Vejsnæs er ikke blandt de otte steder, Energistyrelsen finder bedst egnede.

Muligheden nærmest Fyn er nu Jammerland Bugt i Storebælt syd for Kalundborg.