Lånehus til fremtidens bosættere på Ærø

Ærø Kommune anvender 1,2 millioner kroner fra regeringens nedrivningspulje til at renovere et forfaldent hus og stille det til rådighed for familier, der kunne tænke sig at prøve ølivet inden en endelig beslutning om at flytte permanent til øen.

Ærø har som alle andre øer en udfordring med at bevare befolkningstallet på grund af en skæv aldersfordeling, hvor der fødes færre end der dør.

Denne udfordring har Ærø Kommune taget op og har ansat en bosætningskonsulent, der de sidste par år har formået at vende udviklingen, så Ærøs indbyggertal er stabiliseret og tilflytningen nu er  større end fraflytningen.

Borgmester Karsten Landro (K) er meget  tilfreds.

- Vi ved, at rigtig mange familier overvejer at skifte en stresset og vanskelig hverdag i København ud med en tilværelse her på Ærø, men har vanskeligt ved at beslutte sig endeligt. Kommunens tilbud om at prøvebo øen gennem en periode kan hjælpe disse familier i deres overvejelser, udtaler han.

Den 16. marts afholder Ærø Kommune et seminar om bosætning, hvor seniorforsker Helle Nørgaard fra Ålborg Universitet vil inspirere kommunen til fortsat nytænkning på området.