I det fynske folks tjeneste

Meget på spil for Ærø-betjent

Der gælder særlige værdighedskrav for betjente, der er forpligtet til altid at optræde med en moral, der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved.

Foto: Fyns Politi

At være politibetjent er en tillidssag. Derfor kræver jobbet som betjent en særlig moralsk sømmelighed og stiller store krav til altid at optræde passende og hensigtsmæssigt.

Derfor kan det få store konsekvenser for den Ærø-betjent, som lige nu er suspenderet og sigtet for bedrageri.

Det er de såkaldte decorum-regler, også kaldet værdighedskravet, der gør, at tjenestemænd i og uden for tjenesten skal vise sig værdige til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Derfor kan selv små forseelser få store konsekvenser for betjente.

- Vi skal leve op til Tjenestemandslovens paragraf 10, der handler om agtelse og værdighed. Vi har nogle regler og retningslinjer, vi skal leve op til. Sådan må det være i retssamfund, man skal kunne stole på politiet i alle sammenhænge, siger Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

Han understreger, at han ikke hverken kan eller vil kommentere på den konkrete sag fra Ærø, men taler helt generelt om decorumkravet. Og har det fint med de stramme krav, der er til politiets ageren i alle henseender.

- Vi er den udøvende magt, og man skal selvfølgelig kunne have tillid til, at politiet lever efter reglerne og at vi ikke er korrupte.

- Hver eneste gang en betjent træder over stregen, rammer det os alle sammen. Så selvfølgelig skal de betjente, der træder forkert, dømmes og eventuelt afskediges, hvis de laver noget forkert i forhold til reglerne, siger Claus Oxfeldt.

Tjenestemandsloven gælder også i fritiden

Politifolk er tjenestemænd, og det vil sige, at politifolks rettigheder og pligter i forbindelse med jobbet langt hen ad vejen er reguleret af Tjenestemandsloven.

Tjenestemandsloven indeholder særlig beskyttelse, men også en række særlige forpligtelser. Eksempelvis Tjenestemandslovens § 10, som siger, at: ”Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og så vel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver”.

- Dette er den såkaldte decorum-bestemmelse, som på mange måder også indebærer indskrænkninger for tjenestemanden i fritiden, fordi bestemmelsen forpligter polititjenestemænd på en måde, som næsten alle andre er fritaget for, siger Stig Bertelsen, der er sekretariatschef i Politiforbundet, jurist og politiuddannet, i en artikel på politi.dk og uddyber:

- Må du som tjenestemand rode dig ind i nabostridigheder, for eksempel, fordi du spiller for høj musik i din lejlighed? Ikke nødvendigvis, det vil efter omstændighederne kunne føre til en disciplinær sanktion. Det samme hvis du kører for stærkt, udtaler dig usømmeligt eller optræder uværdigt også uden for arbejdstiden. Hvad det så end betyder. Det stiller faktisk ekstra store krav til forsigtighed, siger Stig Bertelsen.