I det fynske folks tjeneste

Ny strid om skonnerten Fylla

Udviklingsfonden har opsagt sin samarbejdsaftale om rederidrift for lejrskoleskibet Fylla.

Odense siger nej tak til Fylla

Sagaen om undervisningsskibet Fylla var egentligt slut for tre år siden, da Fyns Amt drejede nøglen om, og skibet blev overgivet til den sydfynske fond, dannet af Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø.

Men nu truer høj søgang igen Fylla.

Udviklingsfonden skriver i en meddelelse, at de har opsagt
samarbejdsaftalen fordi:

"Siden Faaborg-Midtfyn kommunes repræsentant i Fylla Fonden, Lasse Olsen, tiltrådte formandsposten den 25. august, d.å. har han sammen med Svendborg kommunes repræsentant, Oluf Christensen sået
tvivl om Udviklingsfondens habilitet ved repræsentationen i Fylla Fonden. Sideløbende hermed har de to kommuners repræsentanter rejst udokumenteret og ubegrundet kritik af Rederiet Fyllas
administration af lejrskoleskibet Fylla."

Læs hele brevet i det vedhæftede dokument.

- Udviklingsfonden kan ikke leve med denne politiske mistænkeliggørelse. Udviklingsfonden kan heller ikke leve med, at Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommune reelt splitter Fylla Fonden og spiller ærøske interesser af banen, skriver Frans Albertsen fra Rederiet Fylla.

www.skonnertenfylla.dk