Sikring af Eriks Hale på vej

Kystdirektoratet er nu gået med til en sikring af Eriks Hale på Ærø. Og kommunes økonomiudvalg har bevilget 1,7 millioner kroner til sikringen.

Ærø Kommune ønsker at bremse havets nedbrydning af Eriks Hales og samtidig sikre, at Det Søndre Løb ind til Marstal Havn ikke sander til.

Sagen har gennem længere tid været drøftet mellem kommunen og Kystdirektoratet.

Og Kystdirektoratet har nu sagt ja til, at der anlægges en høfte ved den yderste sydøstlige del af Eriks Hale, samt at der kan anlægges en bred sandklit ved Halens tynde sted.

Derfor har økonomiudvalget nu indstillet, at der afsættes 1,7 millioner kroner til projektet.