Slut med fødsler på Ærø

Fra 1. april skal fødende kvinder på Ærø en tur til Svendborg for at føde. Regionsrådet har besluttet at lukke fødeafdelingen på Ærø.

Baggrunden for at lukke fødeafdelingen er, at det er blevet for vanskeligt at finde kvalificeret personale til betjening af fødeafdelingen. I følge Regionen bliver der ikke foretaget nok indgreb til, at personalet får den nødvendige rutine, og det har været vanskeligt at rekruttere læger til sygehuset.

Derfor bliver det fremover kun muligt at benytte sygehusets lokaler til fødsler på samme vilkår som ved en hjemmefødsel. Det betyder, at der ikke kan foretages kejsersnit eller gennemføres fødsler med komplikationer.

- Vi har valgt at flytte fødselsafdelingen og kirurgien til Svendborg, men vi har lyttet til de input, som vi har fået fra borgere og personale. Derfor har vi også valgt at undersøge mulighederne for, at kvinder, der ønsker at føde på øen, kan benytte faciliteterne på sygehuset, siger Stephanie Lose (V), der var formand for sygehusstrukturudvalget.

Forkert udvikling

Borgmesteren på Ærø mener, at det er en kedelig udvikling, men erkender at det er for svært at skaffe kvalificeret personale til små sygehuse.

- Det er selvfølgeligt trist at udviklingen går den vej, at det ikke kan lade sig gøre at rekruttere kirurger til en lille ø som vores. Vi har været i dialog med regionen og det er lykkedes at bevare et beredskab, så vi godt kan håndtere svært tilskadekomne eller pludselig fødsler, siger Ærøs borgmester Karsen Landro(K).