I det fynske folks tjeneste

Strid om ældreplejen på Ærø

Tirsdag aften er der kommunalbestyrelsesmøde på Ærø. Her er man dybt splittet i spørgsmålet om centralisering af ældreplejen på øen.

01:59

Der er livlig debat om sammenlægningen af hjemmeplejen på Ærø.

1 af 2

I dag har hjemmeplejen base i Søby, Ærøskøbing og Marstal. Men tirsdag aften skal kommunalbestyrelsen stemme om, hvorvidt ældreplejen i fremtiden skal samles centralt ét sted.

Socialdemokraten Ole Wej Petersen har fremsat forslaget om at samle ældreplejen.

Han fremsætter forslaget, fordi ledelsen i ældreplejen ifølge ham ønsker at gøre det.

- Det sådan, at vi har tre små grupper herovre, og det vil være bedre for området på grund af kompetenceudvikling at samle det til en gruppe. På samme måde vil det være meget nemmere at hådetere en større gruppe, hvis der for eksempel er sygdom. Ledelsen ønsker det, vores medudvalg er også enig og vores brugerråd, altså ældrerådet er også enig i det. Og så synes jeg ikke, som kommunalbestyrelse, vi kan sige nej til det, siger Ole Wej Petersen.

Men den konservative Mads Boeberg Hansen er ikke enig:

- Det er jeg ikke, for jeg synes vi mangler vi mangler en gruppe, og det er nemlig de ældre. Og det er jo sådan set dem, det her drejer sig om. Så en ting er, at vi har en administration og nogle politikere - eller en del af dem - som ønsker at samle hjemmeplejen, så synes jeg stadigvæk, at vi skal huske at spørge de ældre, og det vi gjort med en underskriftindsamling, hvor næsten 400 siger nej til en sammenlægning.

Borgerne er engagerede

Det er ikke bare politikere, der diskuterer ældreplejen på Ærø tirsdag aften. Borgerne er mødt op i stor stil.

Gunnar Kristensen er en af dem. der er mødt op for at få klarhed over konsekvenserne af en sammenlægning.

- Det er lidt svært for os lige at gennemskue, hvordan og hvorledes det vil udarte: Vi ved jo, at der er mange af de ældre, der er glade for at få den samme hjælp af den samme person, og sådan som jeg forstår det, kan man nok ikke forvente det nu her i hvert fald.

Gunnar Kristensen er hverken for eller imod en sammenlægning, før han har fået større klarhed over, hvilke konsekvenser sammenlægningen kan få.