I det fynske folks tjeneste

Strid om Ærøfærge

Svendborg Kommune er sur over at politikerne på Ærø har fremlagt et færdigt forslag om at ændre på færgeruten mellem Ærøskøbing og Svendborg. Svendborg føler sig udelukket.

Ærø Kommunes politikere er blevet enige om en plan, der betyder at færgen mellem Ærøskøbing og Svendborg skal flyttes, så færgen lander ved området Tankefuld ved Lehnskov vest for Svendborg i stedet for i Svendborg Havn.

Uhensigtsmæssigt

Det vækker undren i Svendborg Kommune, som hidtil slet ikke har været inddraget i planerne.

Svendborg Kommune har store planer med Tankefuld, som skal være et nyt, grønt boligområde.

- Det er ikke tanken, at Tankefuld skal rumme en gennemfartsvej og en færgehavn, siger Jesper Kiel, Enhedslisten, Svendborg.

- Tilsyneladende har politikerne på Ærø slet ikke tænkt over vores planer for området. Det er uhensigtsmæssigt, siger Jesper Kiel.

Han frygter desuden, at den foreslåede færgeløsning vil fremme bilismen i stedet for den kollektive trafik og det vil ramme de ærøboer, der skal videre med tog eller bus eller ind på Svendborgs uddannelsessteder.

Måske spildt arbejde

Viceborgmester på Ærø, Jørgen Otto Jørgensen, Soc.dem. forklarer, at det var vigtigt og mest naturligt at skabe enighed på Ærø først og så inddrage Svendborg.

Den fremgangsmåde betegner Svendborg som bagvendt, når en flytning af færgeruten til Lehnskov påvirker så stort et projekt som Tankefuld.

- Men nu må vi jo tage en drøftelse med Ærø, siger Jesper Kiel, Enhedslisten, Svendborg.

Han mener dog nemt, planen kan løbe ind i problemer med hensyn til miljøet og trafikforholdene, og så er ærøboernes arbejde med planen spildt.