I det fynske folks tjeneste

Sydfynske Øhav og Sydfyn overvåges

Fundet af fugleinfluenza på Ærø har medført oprettelse af både en beskyttelseszone og en noget større overvågningszone i området. Beboerne indenfor zonerne på-lægges en række restriktioner.

Overvågningszonen oprettet efter fundet af fugleinfluenza på Ærø

Beskyttelseszone oprettet efter fund af fugleinfluenza på Ærø

1 af 2

Ikke akut farligt

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at fundet af fugleinfluenza hos vilde fugle ikke umiddelbart er farlig for mennesker.

For at blive smittet skal man have meget nær kontakt med smittede fugle. Det vil sige, at man har rørt ved en syg fugl eller været i kontakt med fugleeskrementer fra en syg fugl.

For at inddæmme smitten har myndighederne dog oprettet både en beskyttelseszone og en overvågningszone, som omfatter det Sydfynske Øhav og dele af Sydfyn.

Restriktionerne

Bor man i en beskyttelses- eller overvågningszone og holder fjerkræ gælder følgende regler:

Beskyttelseszonen (mindst 3 km)
I beskyttelseszonen er det forbudt at:

 • fjerne fjerkræ eller andre fugle i fangenskab fra den bedrift, hvor de holdes,
 • samle fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på skuer, markeder, udstillinger eller lignende,
 • transportere fjerkræ eller andre fugle i fangenskab gennem zonen, undtagen transit ad hovedveje eller jernbanelinjer eller transport til slagteri til direkte slagtning,
 • afsende rugeæg fra zonen,
 • afsende fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter af fjerkræ, med oprindelse i fjerkræbedrifter beliggende i zonen samt afsende andre fugle i fangenskab og vildtlevende fuglevildt fra zonen, eller
 • transportere eller sprede uforarbejdet brugt strøelse eller fjerkrægødning fra bedrifter i zonen.
 • Endvidere er jagt på vilde fugle forbudt.
 • Der skal bruges desinfektionsmidler ved bedrifternes ind- og udgange.

Overvågningszonen (mindst 10 km)
I overvågningszonen er det forbudt at:

 • flytte fjerkræ eller andre fugle i fangenskab ud af zonen i de første 15 dage, efter zonen er oprettet, eller
 • samle fjerkræ eller andre fugle på skuer, markeder, udstillinger eller lignende.
 • Endvidere er jagt på vilde fugle forbudt.

I begge zoner tager myndighederne omgående fat på at identificere alle fjerkræbedrifter - også hobbyavlere.

Det anbefales generelt at katte holdes inde døre og at hunde luftes i snor.

Er man i tvivl, eller finder man døde fugle, kan man kontakte Fødevarestyrelsens hotline på tlf. 70 13 00 12. Den er åben lørdag og søndag kl. 10 - 15