Trafiksikkerhedspris til Ærø

Vognmandsfirmaet Anders Jørgensen & Sønner på Ærø har modtaget trafiksikkerhedsprisen 2010 fra Syddanmarks Færdselssikkerhedsudvalg.

Anders Jørgensen & Sønner får prisen for deres indsats med skolebesøg med lastbiler.

Ved besøgene undervises børn i at omgås lastbiler i trafikken og undgå ulykker.

Andre firmaer har gjort det samme; men Anders Jørgensen & Sønner har ydet en ekstraordinær indsats med undervisningsmateriale, som deles ud til skolebørnene.

Det er blevet til undervisning af ca. 180 børn på Ærøs skoler.