Ærø klar til fuld skolegenåbning: - Eleverne trænger til at blive en del af et fællesskab

Trivsel og sammenhold kommer øverst på dagsordenen, når lærere og elever på Ærø fra på mandag kan vende tilbage til skolen på fuld tid.

I flere måneder har landets ældste skoleelever tilbragt hverdagen derhjemme bag en skærm, men fra på mandag kan flere af dem vende tilbage til skolen som et led i genåbningen af samfundet. 

På landets ikke-brofaste øer får alle elever lov til at vende tilbage med fuldt fremmøde. Det gælder dermed også på Ærø, hvor elev Kris Mølgaard ser frem til en hverdag tæt på klassekammeraterne.

- Vi begynder at savne hinanden, og vi begynder også at savne vores lærere - og det gør man ellers ikke hver dag. Så det er rart, at vi kan komme afsted. Også nu, hvor vi ikke har et større smittetryk, end vi har, siger han.

Trivslen har haltet

Mens eleverne har været hjemsendt, er den daglige undervisning foregået online. For Kris Mølgaard har det gjort det svært at holde motivationen oppe i undervisningen, og en del af strukturen i hans hverdag er gået tabt.

- Normalt får jeg altid taget et bad om morgenen, men det gider jeg ikke længere. Jeg får ikke spist morgenmad, og jeg kan ligge og halvsove til en time, uden at nogen opdager det, siger han.

Som elevrådsformand oplever han også, at hjemsendelsen for nogle elever har været særligt udfordrende, fordi de ikke længere ser deres venner til daglig.

- Der er mange, som får det til at fungere, men der er også nogle, der har sværere ved det. Forældrene vil måske ikke have, at de ser andre end familien, og så stopper de måske med at invitere vennerne til forskellige ting. Det kan blive et problem for hele fællesskabet på skolen, siger han. 

Samvær kommer før læring

Karsten Solberg, der er skoleleder på Marstal Skole, oplever også, at nogle elever været udfordret socialt af perioden med hjemmeundervisning. 

Når eleverne møder op til undervisning mandag, vil skolen derfor især have fokus på, at eleverne finder tilbage i det klassefællesskab, de havde, før de blev sendt hjem. 

- Trivslen er en forudsætning for, at eleverne kan lære noget. Læringen har der sådan set været rimelig godt styr på i hjemmeundervisningen, men mange elever har jo ikke set mange i meget lang tid, og de trænger til at blive en del af et fællesskab, siger han. 

Skal testes hver uge

For at skolerne på Ærø kan genåbne efter den model, man allerede har set på Bornholm, kræver det, at eleverne lader sig teste to gange om ugen. 

Derfor er skolen allerede nu i gang med at gøre lokaler, hvor eleverne kan blive testet i skoletiden. Selvom Kris Mølgaard ikke glæder sig til den del, gør han det gerne for at kunne vende tilbage til den fysiske undervisning.

- Jeg tror ikke, det bliver fedt, men hvis det er det, der skal til, så må vi jo gøre det, siger han. 

Først i morgen får eleverne at vide, hvad tid de kan møde op på mandag. De kommer nemlig til at møde forskudt for blandt andet at undgå overfyldte skolebusser.

Elever glæder sig på hele Fyn

Mens Ærøboerne får lov at åbne skolerne helt, er genåbningen på mandag forbundet med lidt flere restriktioner på resten af Fyn.

Her må afgangseleverne i folkeskolen og på gymnasierne kun vende tilbage til undervisningen med 50 procents fremmøde. Den mulighed betyder dog også meget for Maja Illum Vendler, der går i 3.g på Vestfyns Gymnasium.

- Det, at vi kan få lov at ses med hinanden igen, betyder helt vildt meget. Også med lærerne. Man opdager lige pludselig, hvor meget man egentlig savner at have interaktioner med andre, siger hun.

Elever i 5.-8. klasse på folkeskoler får desuden kun lov til at vende tilbage en enkelt dag om ugen, og det anbefales at have udendørs undervisning. Samme regler gælder for de elever på ungdomsuddannelserne, der ikke er afgangselever.  

Til trods for at det også her kræver hyppige tests af eleverne, så ser 9. klasses-elev Oscar Mølgaard Jensen fra Korup Skole også  frem til at komme tilbage i skole. 

- Hvis alternativet er at sidde hjemme, så synes jeg, det er fint nok. Vi har fået hurtigtestcentre her, så det gør det nemmere. Hellere det, end at vi skal blive hjemme i længere tid, siger han.