Ærø undrer sig over færgepriser: - Tænk, hvis man tredoblede prisen på Storebæltsbroen i højsæsonen

Det såkaldte landevejsprincip bør udvides til hele året, siger Ærøs borgmester. Han håber, at færgerne til danske øer bliver en del af "udkantstemaet" i valgkampen.

Det er egentlig ligetil, og der kan sagtens findes et flertal i Folketinget. 

Og derfor frustrerer og ærgrer det også Ærøs borgmester Peter Hansted (S), at Folketingets partier ikke har lavet en aftale om, at færgebilletter koster det samme hele året.

- Men politikerne og Transportministeriet tøver og siger, at vores færger og øer ikke kan håndtere så mange gæster i højsæsonen. Men det modbeviste vi under corona-krisen, siger Peter Hansted.

TV 2 Fyn er taget til Ærø, hvor vi møder borgmesteren og turistdirektør Chris Hammeken på havnen i Søby for at tale med dem om landevejsprincippet.

Landevejsprincippet handler om at sidestille prisen på en færgebillet med prisen for at køre samme strækning på en landevej. Ordningen blev indført i 2014, men gælder ikke i seks uger henover sommeren, hvor der er højsæson.

- Min opfordring til politikerne er at få landevejsprincippet indført hele året. Det vil gavne udviklingen på øerne, siger Peter Hansted, som håber, at færgerne og adgangen til øerne i sommerferien bliver en del af valgkampen.

Hvis en familie i bil med to børn vil til Ærø i højsæsonen koster det cirka 1.200 kroner. Hvis familien rejser udenfor skolernes sommerferie koster det kun cirka 400 kroner.

- I øjeblikket er det en kæmpe barriere, at det stadig er forholdsmæssigt dyrt at komme til øerne i de seks uger i højsæsonen, siger turistdirektør Chris Hammeken.

Rapport: Færgetilskud styrker øerne

Der er 21 kommuner i Danmark, som modtager tilskud på i alt 136,4 millioner kroner til nedsættelse af færgetakster for transport af passagerer og gods.

Hvis landevejsprincippet skal udvides til at gælde hele året, vil det koste yderligere cirka 50 millioner kroner.

- Hvis politikerne finder pengene, vil det være med til at binde hele Danmark bedre sammen, så alle kan komme til øerne - også i sommerferien, siger Peter Hansted.

Borgmesteren og turistchefen hæfter sig ved, at Indenrigsministeriets egen evaluering af landevejsprincippet i perioden fra 2014 til 2021 understøtter deres argumenter. 

Evalueringen, som blev offentliggjort i slutningen af august, konkluderer, at ordningen har gavnet udviklingen på øerne. 

I den forbindelse sagde indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S), at han nu er villig til at drøfte landevejsprincippet med Folketingets partier.

- Jeg er glad for, at vi med denne evaluering nu med endnu større sikkerhed kan se, at tilskud til nedsættelse af færgetakster har styrket udviklingen i vores øsamfund. Det er et stærkt redskab til at binde landet sammen og skabe balance i Danmark, lød det fra ministeren.

Evalueringen peger på, at færgetilskuddene har betydet, at transporten af både passagerer og gods er steget og dermed har styrket udviklingen i de danske øsamfund. Den peger dog også på, at reglerne for færgetilskud på nogle punkter giver anledning til betydelig administration såvel som begrænset råderum og fleksibilitet hos færgeruterne og kommunerne.

Ærø er klar

Borgmesteren og turistchefen på Ærø er dog overbevist om, at økommunerne vil være i stand til at håndtere den øgede trafik, som følger med billigere færger i højsæsonen.

- Vi taler jo ikke om, at det skal være gratis, som under coronaens første år, hvor vi var i stand til at klare en helt ekstrem situation med mange mennesker. Vi taler om en nedsættelse af taksterne - så vi forventer ikke samme rykind, som dengang det var gratis, siger Chris Hammeken.

Borgmesteren opfordrer politikerne til at melde klart ud i valgkampen:

- Det er fuldstændig absurd, og folk her på øen fatter ikke, hvorfor det skal være så dyrt at sejle i sommerferien. Jeg tror, nok folk ville lure lidt, hvis man lige tredoblede prisen på Storebæltsbroen i højsæsonen, siger han.

Da billetterne i sommeren 2020 under coronapandemien var gratis satte Ærøfærgerne rekord med 6.700 gæster på en dag

Oversigt

    Oversigt