Efter kritik af for små affaldscontainere: Kollegier vælger selv størrelsen

Studerende i Odense mener, at affaldssorteringen på kollegier er for besværlig. Odense Renovation forklarer, at det er det op til det enkelte kollegie, hvilken type affaldscontainer det vil bruge.

Odense Renovation forklarer, at det er op til det enkelte kollegie, hvilke affaldscontainere det vil bruge.

- Odense Renovation er rådgivere i denne situation, og man kan som kollegie og boligforening vælge den standardløsning, vi har. Men vil man selv lave noget smartere, så er vi kun rådgivere på det. Og i det tilfælde, som vi så her mandag, er det dem selv, der har investeret i det, siger Claus Hammerich, der er personale- og kommunikationschef i Odense Renovation.

Vil undgå restaffald

Ifølge Claus Hammerich kan der være en god grund til, at kollegierne vælger en affaldscontainer med et lille hul.

- Normalt hvis det er en større åbning, man vælger fra starten, så har vi nogle gange nogle udfordringer med, at der er forkert affald i og som regel restaffald, forklarer han.

I sådan et tilfælde gør Odense Renovation boligselskabet eller kollegiet opmærksom på problemet, og så er det det enkelte kollegie eller boligselskab, der står for at foretage en ændring.

- I det eksempel, hvor der var en meget smal åbning til flaskerne, er det altså kollegierne selv, der har besluttet sig for at undgå, at der kommer alle mulige andre former for restaffald i, siger Claus Hammerich.

Ifølge ham er der ingen tvivl om, at for store indkasthuller også giver risiko for forkert sortering.

- I det tilfælde, hvor det er et lille hul til flasker, der er det svært at komme store dagrenovationsposer i. Det er vel også det, der er baggrund for det valg, som de har taget derude, siger Claus Hammerich.

Kun få krav

Som sagt kan boligselskaberne selv vælge deres affaldscontainere, hvis ikke de ønsker at benytte Odense Renovations standardmodel, og der er kun få krav.

- Vi skal kunne komme og tømme for affald, og vi skal også sikre, at det er sorteret korrekt, siger Claus Hammerich.