Fynboerne spørger: Bliver sorteret affald blandet sammen i skraldebilen?

Hvorfor sorterer man ikke plastik i alle kommuner? Og er maskiner egentlig bedre til at sortere? Vi har bedt affaldsekspert Henrik Wenzel svare på fynboernes spørgsmål.

Affald har fået status som en vigtig ressource, og der sorteres lystigt i de fynske hjem. Men hvad er egentlig op og ned på affaldssorteringen?

Vi har i den forgangne uge sat fokus på den fynske affaldssortering, og i den forbindelse har vi bedt fynboerne sende deres spørgsmål om affaldssortering.

Det har fået fynboerne til tasterne, og vi har modtaget mange gode spørgsmål. Vi har samlet nogle gengangere, som vi har bedt professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet svare på.  

Bliver affaldet blandet sammen?

Spørgsmål fra en fynbo:

- Det er en myte, at affaldet blandes sammen. Det gør det ikke. Affaldsbilerne, som henter det i husstanden, er designet, så rummene passer sammen med skraldespandene, fortæller Henrik Wenzel.

TV 2 Øst kunne dog sidste år bringe historien om, at skraldevogne i Vordingborg blandede affaldet sammen. Det vakte harme hos beboerne i Vordingborg, som fandt det ligegyldigt at sortere, hvis affaldet alligevel blev blandet sammen.

Det er firmaet Urbaser, der står for renovationen i Vordingborg. Episoden har ifølge Urbasers driftschef, Jens Buch Stær, fået konsekvenser for de involverede medarbejdere. Urbaser er ikke ansvarlig for renovationen i nogen af de fynske kommuner.

Maskiner vs. mennesker

Spørgsmål fra en fynbo:

- Det har vi spurgt regeringen og Miljøstyrelsen om adskillige gange. Der er desværre ti års forsinkelse på den slag politiske tiltag, siger Henrik Wenzel.

Henrik Wenzel har med Syddansk Universitet et samarbejde med de fynske kommuner om at udvikle teknologien til et centralt sorteringsanlæg, hvor plast skal sorteres maskinelt fra restaffaldet.

- Eksempler på lignende anlæg i Norge og Holland har vist, at genanvendelsesprocenten på plastik bliver langt højere, når man flytter sorteringen fra borgeren til et centralt anlæg, forklarer Henrik Wenzel.

Det er manglen på opdateret viden, som gør, at regeringen beder borgerne sortere i stedet for at lade maskinerne gøre det, mener han.

Maskinerne vil kunne sortere langt mere effektivt end borgerne, og det vil lette byrden fra den enkelte. Alligevel har regeringen valgt at fokusere på sortering i husstanden, og det er der en god grund til, ifølge Henrik Wenzel.

- Det er blevet et politisk prestigeprojekt, som de ikke kan bakke ud af. Sortering i husstanden er blevet synonym med bæredygtighed.

Både regeringen og Miljøstyrelsen har forklaret deres prioritering med, at teknologien endnu ikke findes til, at man kan lade maskinerne overtage sorteringen. 

Forskellig sortering

Spørgsmål fra en fynbo:

- Hvordan kommunerne sorterer afhænger af, hvornår de har indført deres sorteringsordninger.

Til juni næste år træder regeringens nye plan for affaldssortering i kraft, hvilket betyder, at alle danskere skal sortere deres affald i ti typer, inklusive plast.

De kommuner, der er kommet sent med på sorteringsbølgen, har ikke indført plastikindsamling, fordi de på Fyn håber på, at de, når den nye affaldsplan træder i kraft, kan få dispensation for indsamling af plastikfraktionen. I stedet håber de at kunne få lov til at implementere en central, maskinel sortering, som beskrevet oven for.

Hvad kan genanvendes?

Spørgsmål fra en fynbo:

- Det kan man ikke give et entydigt svar på, men som udgangspunkt kan alt plastik gøres genanvendeligt, siger Henrik Wenzel.

Ifølge Henrik Wenzel er det væsentligt, at vi sørger for, at plastikken er ren, inden vi smider den ud. Selv plastfolie kan nemlig genanvendes, hvis blot det er rent nok. Og det kan godt betale sig at tænde for vandhanen, inden plasten smides ud.

- Det betaler sig at skylle sit plastik, så længe man kun bruger den mængde vand, der skal til, forklarer han.

Også her vil det ifølge Henrik Wenzel være en fordel med moderne teknologi, der maskinelt kan sortere og rense plasten med et minimalt brug af vand.

- Det vil spare borgerne for en masse tid, og det vil kræve færre ressourcer, afslutter han.

Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt Syddansk Universitet og de fynske kommuner får lov at implementere et centralt, fynsk sorteringsanlæg.