Fynboerne spørger: Bliver vores indsamlede plast brændt af i Asien?

Affaldssortering er blevet hverdag for fynboerne. Men nytter det overhovedet, at vi møjsommeligt sorterer plast, og hvad bliver det indsamlede plast brugt til, spørger flere fynboer.

Har du også stået i køkkenet og været i tvivl om, hvorvidt det egentlig nytter, at du sorterer karrysalatbøtten og den tomme plastikpose fra resten af dit affald? Så er du ikke alene.

Affaldssortering er nu virkeligheden på hele Fyn, og det har givet anledning til en række spørgsmål.

Vi har bedt affaldsekspert Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet svare på, hvad der sker med den sorterede plastik.

Bliver det genanvendt eller brændt af?

Morten Hansen fra Marslev vil gerne vide, hvad der sker med den sorterede plastik.

Spørgsmål fra en fynbo:

Ifølge en undersøgelse lavet af Miljøstyrelsen sidste år, indsamles 36 procent af danskernes plastik i husstandene, og heraf genanvendes cirka halvdelen. Resten brændes af, og det er ifølge Henrik Wenzel ikke tilfredsstillende.

- Mange danskere er utilfredse med, at det kun er cirka halvdelen af den plastik, de indsamler, som rent faktisk kan genanvendes, siger han.

Gennemsnittet for EU-landenes genanvendelse af plastik ligger på 42 procent.

Med de nuværende indsamlings- og forarbejdningsmetoder, som findes i Danmark, mener Henrik Wenzel ikke, at det er muligt at genanvende mere plastik. Det er især manglen på teknologiske løsninger, der gør det svært.

Hvor ryger det hen?

Klavs Mehlby er en af de fynboer, som tvivler på, hvorvidt hans møjsommelige indsats for at sortere plastik egentlig gør nogen nytte.

Spørgsmål fra en fynbo:

- Når man sorterer affald og gør en indsats for at gøre det så godt som muligt, så får man en lidt opgivende holdning, når man ser, hvordan plastik bliver sendt til fattige områder ude i Østen, skriver Klavs Mehlby.

quote Min vurdering er, at det er meget lidt plastik, som ender i Asien, men så længe vi ikke beholder det inden for landets grænser, er det umuligt at holde styr på, hvor det ryger hen.

Henrik Wenzel, Syddansk Universitet

Han er holdt op med at sortere plastik, fordi han føler, det kan være ligegyldigt, hvis plastikken alligevel brændes af eller sendes til fattige områder. Han savner en garanti for, at det sorterede affald, særligt plastik, håndteres miljømæssigt og moralsk korrekt.

Sidste år bragte TV2 historien om, at dansk plastik ender i Asien, hvor det brændes af. Det vakte forargelse hos mange danskere, der ligesom Klavs Mehlby fandt det omsonst at sortere, hvis plastikken alligevel ikke blev genanvendt. 

Sidste år fandt TV2 dansk plastik i affaldsbjerge i Malaysia.
Sidste år fandt TV2 dansk plastik i affaldsbjerge i Malaysia.
Foto: Lai Seng Sin/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Henrik Wenzel er det ikke muligt at give et præcist svar på, hvor meget plastik der sendes til forbrænding i Asien, eller hvorfor og hvordan det overhovedet havner der.

- Min vurdering er, at det er meget lidt plastik, som ender i Asien, men så længe vi ikke beholder det inden for landets grænser, er det umuligt at holde styr på, hvor det ryger hen, forklarer han.

I dag er det meget få steder i Danmark, der har mulighed for at forarbejde genanvendeligt plast. Derfor sendes det meste til Tyskland, hvor det enten genanvendes, sendes videre eller brændes.

- Genanvendeligt plastik er blevet en handelsvare. Vi betaler tyskerne for at modtage det, og så gør de med det, hvad der giver bedst økonomisk mening for dem, fortæller Henrik Wenzel.

Noget af plastikken sendes, efter det har været i Tyskland og blive forarbejdet, tilbage til Danmark igen, hvor der laves ny plastik af det.

Giver det mening?

Det kan være svært at gennemskue, om det overhovedet nytter at bruge tid på at sortere og rense sit plastik, når kun en lille del af det rent faktisk kan genanvendes. 

Det giver ifølge Henrik Wenzel mening at sortere plastik i de kommuner, hvor der allerede er indført plastikindsamlingsordninger. Han mener dog ikke, at det er den rette løsning på sigt.

- Det nytter noget, at fynboerne sorterer så godt de kan, men der skal ny teknologi til, før vi rigtig kan rykke på plastikområdet.

De fynske kommuner forsøger i samarbejde med Syddansk Universitet at udtænke en løsning for et centralt sorteringsanlæg på Fyn, som kan sortere plastikken fra restaffaldet. På den måde kan plastikken holdes inden for landets grænser.